Prywatność

Oświadczenie o ochronie danych (DSGVO)

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych na naszej stronie internetowej.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego adres IP oraz początek i koniec sesji są rejestrowane na czas trwania tej sesji. Wynika to z przyczyn technicznych i dlatego stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, nie będziemy dalej przetwarzać tych danych.

Kontakt z nami

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą formularza na stronie internetowej lub pocztą elektroniczną, podane przez Ciebie dane będą przechowywane przez nas przez sześć miesięcy w celu przetworzenia wniosku i w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu za pomocą przeglądarki. Używamy plików cookie, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia. Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.
Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na to tylko w indywidualnych przypadkach.
Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Newsletter

Wkrótce będziesz mieć możliwość subskrypcji biuletynu za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu potrzebujemy Twojego adresu e-mail i zgody na otrzymywanie newslettera.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do żądania informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, odwołania i sprzeciwu w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do nas lub, jeśli nie dojdzie do porozumienia, do organu ochrony danych.

 

Można się z nami skontaktować pod następującymi danymi kontaktowymi:

Schuss Home Electronic GmbH
Adres: A-1140 Wien, Scheringgasse 3
E-mail: home@schuss.at